พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การแสดงศิลปนิพนธ์นักศึกษา ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

มทร.ธัญบุรี จับมือ ส

Read more

ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel PITEL เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more