พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลด้านพัฒนานักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

International Symposium on Advanced Vehicle Technology ครั้งที่ 5

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

พิธีมอบถ้วยรางวัล เดินวิ่งการกุศล “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟ มาราธอน 2021”

รองศาสตราจารย์ ดร.สม

Read more