มอบข้าวสารแก่วัดไก่เตี้ย เพื่อส่งมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต

Read more