มอบข้าวสารแก่วัดไก่เตี้ย เพื่อส่งมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต

Read more

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more