โครงการ “มทร. พารอด” มอบน้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ ถุงดำและอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รับพระราชทานเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more