นายพิเชษฐ์  เจียมบุรเศรษฐ์  กรรมการบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน ๓ ทุน

นายพิเชษฐ์  เจียมบุร

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และต้อนรับคณะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท ในวาระการมอบทุนการศึกษาทางวิชาชีพพยาบาล

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more