ต้อนรับ Mr.Lee Leck Seng จาก Singapore Polytechnic International เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐีย

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

แถลงข่าวความร่วมมือ เปิดแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมใจกลางเมือง โดย มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ 

Read more