ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

Read more