ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและการศึกษาต่อ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ Dian Nuswantora University ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ร่วมมือ – รศ

Read more