คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกำปัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียน โร

Read more

กลุ่มญาติมิตรของสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ (ผู้สูงอายุ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

กลุ่มญาติมิตรของสถาบ

Read more

ต้อนรับคู่สมรสคณะทูตานุทูต ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.อรุณี  อินทรไพ

Read more

พิพิธพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบสายพันธุ์บัวให้กับทางโรงเรียนนายร้อย จปร.

พิพิธพันธ์บัวมหาวิทย

Read more