ถ่ายทำรายการสถานีสีเขียว ‘ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว’ ณ พิพิธภัณฑ์บัว

รายการสถานีสีเขียว ‘

Read more

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเปรมฤทัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียนชั้

Read more

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกำปัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียน โร

Read more

กลุ่มญาติมิตรของสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ (ผู้สูงอายุ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

กลุ่มญาติมิตรของสถาบ

Read more

ต้อนรับคู่สมรสคณะทูตานุทูต ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.อรุณี  อินทรไพ

Read more