ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

ช่วง นวัตกรรมสร้างชุ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ออกอากาศ วันที่ 19 ก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ประทีป เนอร์สซิ่งโฮม

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ดอกไม้อบแห้ง

บันทึกเทปวันที่ 12 ก

Read more