ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ

วันที่ออกอากาศ 21 มิ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน จุดเปลี่ยนวิศวกรสู่ด็อกเตอร์ทางบริหารกิจ

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.ธน

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY แปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (ชุมชน ศูนย์สายใยรัก)

ถ่ายทำเมื่อวันที่ 31

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน การพัฒนานวัตกรรมแบบเรียบง่าย

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.กุ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการบริการนักธุรกิจรุ่นใหม่

ออกอากาศวันที่ 24 พฤ

Read more