พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 5

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 4

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (เช้า) ภาพถ่ายทางอากาศ

    ภาพถ่ายโดย : สำน

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 3

  ภาพถ่ายโดย : คณะเท

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 2

   ภาพถ่ายโดย : กองป

Read more