เครื่องคัดแยกขนาดหอยแคลงจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552

Read more

เก้าอี้คนพิการประดิษฐ์โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2552

 

Read more