การแข่งขันวิชาการด้านการทอสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4 ต.ค. 2559

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

ฝึกซ้อมย่อยรวม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ส.ค. 2559

มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณ

Read more