โครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา วันที่ 1 ก.ค. 2559

ภาพบรรยากาศ ผู้บริหา

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 ธ.ค. 2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน วันที่ 6 ธ.ค. 2559

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

งานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 28 ต.ค.2559

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more