ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมให

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 วันที่ 19 พ.ย. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 3 ธ.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา วันที่ 1 ก.ค. 2559

ภาพบรรยากาศ ผู้บริหา

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 ธ.ค. 2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more