คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดห้องออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

 

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ออกรายการเช้าข่าวค้นคนข่าวเช้า ช่อง 9 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552

Read more