ภาพบรรยากาศ การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศ การประกว

Read more

ภาพบรรยากาศ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี พานักศึกษาร่วมดูงานวันเปิดบ้านมาตรวิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

ภาพโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Soft Square Group Of Company

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร

Read more

โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM – ICPC

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more