รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศ นักศึกษารับรางวัลชมเชยจากการประกวดถ่ายภาพ Face of Bangkok ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนา

Read more