รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556

รศ.สยาม  ดำปรีดา  คณ

Read more