การเสวนา “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน”และ“เที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือทำลายวัฒนธรรมไทย” วันที่ 29 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศเสวนา ของ

Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วันที่ 23 ก.ค. 2559

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจ

Read more

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๗ วันที่ 6 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมมั

Read more