เปิดบ้านศิลปกรรมด้านการเรียนการสอน และร่วมชมแฟชั่นโชว์จาก Finale wedding Studio ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

นิทรรศการศิลปกรรม “ภ + ป = ทัศนศิลป์”  ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาประติมากรรม และสาขาศิลปะภาพพิมพ์

รศ.ดร.สมพร ธุรี  คณบ

Read more

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน

อาจารย์และนักศึกษา ค

Read more

ส่งมอบหมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และนักศึกษาจาก National Institute of Technology Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยน – ผ

Read more