ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิลปร่วมสมัยนานาชาติและผลงานของ กมล ทัศนาญชลี” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา เข้าร่วมแสดงในโครงการเครือข่ายศิลปกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศ

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ระบำนฤตยสัตโนรานารี ขับขานสะไนหัวใจกวยเยอ ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 7 “Arts and Culture Festival 2017” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

คณาจารย์ และนักศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป AsiaStar Awards 2016 และ ThaiStarPackaging Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม ตามแบบพิธีโบราณ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ม

Read more
Page 3 of 191234510...Last »