ส่งมอบสื่อความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อcovid-19

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวาร

Read more

ชุดต้นแบบเครื่องขุดดินบังคับวิทยุ ไอเดียของ นายประดิษฐ์ รักงาม และ นายปัญญวัฒน์ นิเวศรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ชุดต้นแบบเครื่องขุดด

Read more

อาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ผลิต Face shield จากใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ขึ้นรูปด้วย 3D Print เพื่อส่งมอบให้กับ รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต จำนวน 50 ชิ้น

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร

Read more

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑ

Read more

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรี และบริการวิชาการสาธิตเครื่องฉีดพ่นยากำจัดโรคบนยอดมะพร้าว

อาจารย์และนักศึกษา ภ

Read more