ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel PITEL เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มสัญลักษณ์ และพิธีประดับแถบของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การเสวนาหัวข้อ “บทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่สังคม”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชมงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more