รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ มจพ.พระนครเหนือ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 24 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการต้อนรั

Read more