มทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ มทร.อีสานรับไม้ต่อ “กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 39

เจ้าภาพ คว้าถ้วยพระร

Read more

รมว.อว. เปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 9 มทร. “ธัญบุรีเกมส์ 38” ย้ำใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

รมว.อว. “เปิดกีฬาราช

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more

พิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ราชมงคลธัญบุรี” จัด

Read more