อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ส่งมอบหน้ากากผ้ากันน้ำและแบคทีเรียจากงานวิจัย RTMASK จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

“ราชมงคลตู้ปันสุข” ศูนย์รังสิต เพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด

Read more

ราชมงคลตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more