ถวายรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แด่พระมงคลวโรปการ (ชำนาญอุตตฺมปญฺโญ)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

มอบเงินรางวัล และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลสอบภาษาต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์

ดร.ชุมพล พรประภา ประ

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more