การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประกวดตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และสุดยอดพิธีกร ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more