การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

มทร. ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ เฉาก๊วยชากังราว “ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา”

เมื่อวันที่ 27 เมษาย

Read more

การเสวนาหัวข้อ “บทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่สังคม”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more