การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ลูกตัวอย่าง ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more