ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล 29 มี.ค. 2561

ตรวจเยี่ยม – ผ

Read more

บริหารความเสี่ยง – สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “Learning Express” 26 มี.ค. 2561

Learning Express &#8

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง 3 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61

ค่ายอิคคิวซัง &#8211

Read more

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ 15 ม.ค. 2561

แถลงข่าว – ดร.

Read more