โครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ ยกย่องเป็นคนพิการต้นแบบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป์และดนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

งานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

งานแถลงความสำเร็จการ

Read more

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more