คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการ SCIENCE NIGHT เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 20 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 2)

ภาพถ่ายโดย: สำนักวิท

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 20 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 1)

ภาพถ่ายโดย: สำนักวิท

Read more