รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ กับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงนามความร่วมมือ – ร

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ”

เปิดโครงการ – นายพงศ

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic

เปิดโครงการ – ผศ.ดร.

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดโครงการ –

Read more