รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพร – รศ.ดร.ปร

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

เปิดงาน – รศ.ด

Read more

นายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี

ประชุมวิชาการ &#8211

Read more

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

เปิดโครงการ –  ผศ.ดร

Read more