ภาพบรรยากาศ ผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  ณ ห้องเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี