คณะเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมแผนประชาสัมพันธ์คณะฯ

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร น.ส.เนาวรัตน์ จิตตะยโสธร ที่ได้รับรางวัลการประกวด Freshy boy & girl 2012 และนายวรรัตน์ จิรดล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 RMUTT Freshy boy 2012 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาต่างๆ พร้อมทั้ง เตรียมแผนประชาสัมพันธ์คณะ โดยนำตัวแทนดาว-เดือน แต่ละสาขาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี