โครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555

ณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  เข้าร่วมโครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง  ระหว่างวันที่ 26 – 27  กรกฎาคม  2555  ณ อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และสนามกีฬา  ศูนย์รังสิต  ซึ่งจัดโดยกองกลาง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย ตลอดจนป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน