คุณกร จุลกะรัตน์ พร้อมคณะจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คุณกร จุลกะรัตน์ พร้อมคณะจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว และขอคำแนะนำในการปลูก ดูแลรักษาบัว เพื่อนำกลับไปใช้กลับโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555