คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จำนวน  349 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2555