รายการ Home Channel ขอใช้สถานที่ถ่ายทำรายการ ที่พิพิธภัณฑ์บัว

รายการ Home Channel ขอใช้สถานที่ถ่ายทำรายการ ที่พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2555