คณะศิลปศาสตร์ นำนักเรียนโครงการ อบรมอาสาสมัครนำเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะศิลปศาสตร์ นำนักเรียนโครงการ อบรมอาสาสมัครนำเที่ยว  จำนวน  40  คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2555