คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือคุณหมึกแดง และคุณพล ตันฑเสถียร เป็นวิทยากร และ ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิิ้ง จำกัด และ บริษัท Workwest (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555