คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานทำบุญและมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานทำบุญคณะฯ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 โดยมีพิธีสงฆ์เลี้ยงพระเช้าตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของคณะฯ ณ อาคารพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์