คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดโครงการ “เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดโครงการ “เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย” ณ หอประชุมใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 –  17.00 น.โดยมีกิจกรรมชมงานนิทรรศการและการประกวดโครงการฯกับวัฒนธรรมไทย และชม การแสดงบนเวที และ แฟชั่นโชว์ พร้อมทั้ง ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพฟรี