ภาพบรรยากาศ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554

ศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันถวายพระพรฯ แล้วทำ Big Cleaning Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554