ภาพบรรยากาศโครงการเปิดโลกกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

โครงการเปิดโลกกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555  ณ ลานหน้าวิทยบริการ