ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีตักบาตร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีตักบาตร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณหอประชุม