ภาพบรรยากาศ ประชุม 9 มทร. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

การประชุม อธิการบดี 9 มทร. ณ ห้องประชุม มังคลอุบล  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555