ภาพบรรยากาศประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัวสวรรค์เกมส์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี