นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 7

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสมาคมศิลป์หอไตร จัดนิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมนิทรรศการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี